Πρόεδρος: Αμαλία Μπασιά  (Περισσότερα...)

Αντιπρόεδρος: Φρειδερίκη Πετροχείλου

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Κλαράκης

Οργανωτικός Γραμματέας: Μαρία Κοντογιάννη

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Σκορδύλης

Ταμίας: Λεωνίδας Τζωρτζάκης

Ελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Μαρία Σγουρού

Μέλος: Χαράλαμπος Καραβάνος

Μέλος: Μαρία Χουδαλάκη